Polu germinator

Polu germinatori

Rb. Naziv Potrebna snaga Br opruge Radni zahvat Razmak Radna dubina Transportna širina Masa ND-F kg Masa ND-V kg
01. Polugerminator 2,5 m 60 KS 25 2,5 m 10 cm 5-18 cm 2,7 m 500 kg 560 kg
02. Polugerminator 3,0 m 75 KS 29 2,9 m 10 cm 5-18 cm 3,1 m 580 kg 640 kg
03. Polugerminator 3,5 m 90 KS 35 3,5 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 840 kg 980 kg
04. Polugerminator 3,7 m 95 KS 37 3,7 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 920 kg 1080 kg
05. Polugerminator 4,0 m 100 KS 40 4,0 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 1040 kg 1120 kg
06. Polugerminator 4,5 m 110 KS 45 4,5 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 1160 kg 1260 kg
07. Polugerminator 5,0 m 120 KS 50 5,0 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 1300 kg 1450 kg
08. Polugerminator 5,5 m 130 KS 55 5,5 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 1450 kg 1680 kg
09. Polugerminator 6,0 m 140-150 KS 60 6,0 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 1750 kg 2200 kg
10. Polugerminator 6,5 m 150-165 KS 65 6,5 m 10 cm 5-18 cm 2,6 m 1940 kg 2380 kg
11. Polugerminator 7,0 m 170-180 KS 70 7,0 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 2220 kg 2480 kg
12. Polugerminator 7,5 m 180-190 KS 75 7,5 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 2380 kg 2560 kg
13. Polugerminator 8,0 m 190-220 KS 80 8,0 m 10 cm 5-18 cm 2,9 m 2500 kg 2700 kg

Kontakt