Kratka Tanjirača

Replica

Kratka Tanjirača

Rb. Naziv Potrebna snaga posle sejanja Potrebna snaga posle oranja Radna širina Radna dubina Transportna širina Br. Disc 510mm Transportna brzina Masa kg
01. HURIKAN 2500 Nošeno 100 KS 100 KS 2,5 m 3-14 cm 2,5 m 20 30km/h 1500 kg
02. HURIKAN 3000 Nošeno 120 KS 120 KS 3 m 3-14 cm 3 m 24 30km/h 1680 kg
03. HURIKAN 3000 Vučeno 110 KS 120 KS 3 m 3-14 cm 3 m 24 30km/h 2000 kg
04. HURIKAN 3000 Vučeno sa TOPPEROM 110 KS 120 KS 3 m 3-14 cm 3 m 24 30km/h 2300 kg
05. HURIKAN 4000 Vučeno i sklopivo 130 KS 140 KS 4 m 3-14 cm 3 m 32 30km/h 3500 kg
06. HURIKAN 4000 Vučeno i sklopivo sa Topperom 130 KS 140 KS 4 m 3-14 cm 3 m 36 30km/h 3700 kg
07. HURIKAN 5000 Vučeno i sklopivo 180 KS 200 KS 5 m 3-14 cm 3 m 40 30km/h 3700 kg
08. HURIKAN 5000 Vučeno i sklopivo sa Topperom 180 KS 200 KS 5 m 3-14 cm 3 m 40 30km/h 3900 kg
09. HURIKAN 6000 Vučeno i sklopivo 220 KS 250 KS 6 m 3-14 cm 3 m 48 30km/h 4500 kg
10. HURIKAN 6000 Vučeno i sklopivo sa Topperom 220 KS 250 KS 6 m 3-14 cm 3 m 48 30km/h 4800 kg

Rb. Naziv Potrebna snaga posle sejanja Potrebna snaga posle oranja Radna širina Radna dubina Transportna širina Br. Disc 510mm Transportna brzina Masa kg
01. REPLICA 2500 nošeno 80 KS 90 KS 2,5 m 3-14 cm 2,8 m 20 30km/h 1100 kg
02. REPLICA 3000 nošeno 90 KS 100 KS 3 m 3-14 cm 3,2 m 24 30km/h 1340 kg
03. REPLICA 4000 nošeno 140 KS 150 KS 4 m 3-14 cm 3 m 24 30km/h 2320 kg

Kontakt