Germinator N

Germinator N ( nošeno )

Rb. Naziv Potrebna snaga Broj opruge Radni zahvat Razmak Radna dubina Transportna širina Masa ND-F Masa ND-V
01. Germinator N 4,0 m 110 KS 40 4,0 m 10 cm 5-14 cm 2,45 m 1460 1560
02. Germinator N 4,5 m 120 KS 45 4,5 m 10 cm 5-14 cm 2,45 m 1680 kg 1780 kg
03. Germinator N 5,0 m 140 KS 50 5,0 m 10 cm 5-14 cm 2,45 m 1980 kg 2080 kg
04. Germinator N 5,5 m 150 KS 55 5,5 m 10 cm 5-14 cm 2,45 m 2240 kg 2340 kg
05. Germinator N 6,0 m 160 KS 60 6,0 m 10 cm 5-14 cm 2,45 m 2400 kg 2500 kg

Germinator N VCB ( vučeno )

Rb. Naziv Potrebna snaga Broj opruge Radni zahvat Razmak Radna dubina Transportna širina Masa ND-V
01. Germinator N VCB 4,0 m 110 KS 40 4,0 m 10 cm 5-14 cm 2,45 m 1560
02. Germinator N VCB 4,5 m 120 KS 45 4,5 m 10 cm 5-14 cm 2,45 m 1780 kg
03. Germinator N VCB 5,0 m 140 KS 50 5,0 m 10 cm 5-14 cm 2,45 m 2080 kg
04. Germinator N VCB 5,5 m 150 KS 55 5,5 m 10 cm 5-14 cm 2,45 m 2340 kg
05. Germinator N VCB 6,0 m 160 KS 60 6,0 m 10 cm 5-14 cm 2,45 m 2500 kg

Kontakt